THÔNG BÁO

Vì gần đây chúng tôi rất bận, nên kể từ nay chúng tôi sẽ chỉ trả lời bằng thư riêng cho những thắc mắc của các học viên đã hoặc đang học Phong thủy, cũng như của khách hàng về những dịch vụ mà thôi.

Đối với mọi thắc mắc khác – nếu những vấn đề đó được nhiều người hỏi, hoặc có liên quan đến cuộc sống của nhiều người – chúng tôi sẽ đăng và trả lời trong mục “GIẢI ĐÁP THẮC MẮC” cho mọi người cùng đọc, chứ cũng sẽ không trả lời bằng thư riêng nữa.

Ngoài ra, vì có 1 số người muốn hỏi mua tài liệu của các lớp Phong thủy, nên chúng tôi xin thông báo như sau:

Quý vị có thể đặt mua những tài liệu hiện đang được xử dụng trong các lớp Phong thủy hàm thụ. Những tài liệu của mỗi khóa đều bao gồm phần lý thuyết (bài học) và phần câu hỏi thực tập (bài kiểm tra) để quý vị có thể tự học hoặc nghiên cứu thêm về Phong thủy.

Về lệ phí của các tài liệu thì tùy theo trình độ mỗi khóa, và được ấn định như sau:

I/ CÁC KHÓA SƠ CẤP:

a/ SƠ CẤP I: $750.000 ĐỒNG (tại Việt Nam) $50 UDS (tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác)

b/ SƠ CẤP II: $1.000.000 ĐỒNG (tại Việt Nam) $75 USD (tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác)

c/ SƠ CẤP III: $1.000.000 ĐỒNG (tại Việt Nam) $75 USD (tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác)

II/ CÁC KHÓA TRUNG CẤP:

a/ TRUNG CẤP I: $1.500.000 ĐỒNG (tại Việt Nam) $100 UDS (tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác)

b/ TRUNG CẤP II: $1.500.000 ĐỒNG (tại Việt Nam) $100 USD (tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác) c

/ TRUNG CẤP III: $1.500.000 ĐỒNG (tại Việt Nam) $100 USD (tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác)

d/ TRUNG CẤP IV: $1.500.000 ĐỒNG (tại Việt Nam) $100 UDS (tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác)

ĐẶC BIỆT:

1/ Nếu quý vị đặt mua hết tài liệu của 3 khóa SƠ CẤP, chúng tôi sẽ giảm $750.000 ĐỒNG (tại Việt Nam), hay $50 USD (tại Hoa Kỳ).

2/ Nếu quý vị đặt mua hết tài liệu của 4 khóa TRUNG CẤP, chúng tôi sẽ giảm $1.500.000 ĐỒNG (tại Việt Nam), hay $100 USD (tại Hoa Kỳ).

3/ Nếu quý vị đặt mua hết TOÀN BỘ tài liệu của mọi khóa SƠ CẤP và TRUNG CẤP, chúng tôi sẽ giảm $2.750.000 ĐỒNG (tại Việt Nam), hay $150 USD (tại Hoa Kỳ).

4/ Nếu quý vị đã mua tài liệu để tự học, nhưng sau đó lại muốn tham gia các khóa Phong thủy hàm thụ để được giải thích tường tận hơn thì chỉ cần đóng thêm số lệ phí còn lại mà thôi.

Thí dụ: lệ phí cho khóa Trung cấp I là $3.000.000 ĐỒNG (tại Việt Nam), hay $200 USD (tại Hoa Kỳ). Nếu quý vị muốn mua tài liệu thì lệ phí là $1.500.000 ĐỒNG (hay $100 USD). Nhưng sau đó lại muốn đăng ký học khóa đó thì sẽ chỉ cần phải trả thêm $1.500.000 ĐỒNG (hay $100 USD) nữa thôi.

 

Ngày 25 tháng 06 năm 2017

PTHKH